Telefon
+90 212 220 28 58
E-mail
info@bostelekom.com.tr
EN
Datacenter Çözümleri | BOS Telekom Teknoloji
news

Data Center Çözümleri

Güncel ve anlık veri alma ihtiyacının artması, Data Center’ların önemini ve ortaya çıkan ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Data Center’lar birçok kurumsal işletmelerin ve kamu kurumların adeta kalbi niteliğindedir. Veri merkezleri tasarlanırken konumlandırılacak cihazların ve odadaki tüm bileşenlerin ortaya çıkabilecek en acil durumlarda (yangın, deprem, sel,) ve sonrasında tüm verilerin ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Veri merkezlerinin var olma amacı bilgilerin güvenliği ve sürekliliğini sağlamakla birlikte, tüm olumsuz şartlara karşı verileri en iyi şekilde korumaktır.

Zamanla veri merkezi içerisine sonradan ilave edilen, kabinler, paneller, switchler ve patch cord gibi ürünlerin kullanım yoğunluğu ve hatalı konumlandırmalarına bağlı olarak veri merkezi ilk kurulduğu şeklini kaybeder. Bu sebeple veri merkezinin kapasitesi belirlenirken ihtiyacın %20 fazlası yedek kullanıcılar ve yedek veri depolama üniteleri olarak tasarlanmalıdır.

Veri merkezi planlanırken dikkate alınması gerekenler;

news
- Keşif ve Konumlandırma

İhtiyacı karşılayacak olan veri koruma sisteminin en doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Veri merkezi tasarımları var olan kompleksin sabit bir bölümü olmakla birlikte, modüler taşınabilir sistemler ile de bu yapı sağlanabilir. Ulaşımı çok zor sağlanan yapılar, (baz istasyonları, enerji üretim tesisleri) geçici kurulmuş yapılar, (afet koordinasyon merkezleri, şantiye yönetim ofisleri) gibi yerlerde mini DC kabinleri ya da mobil konteyner veri merkezleri tercih edilir. Bir veri merkezini oluşturan tüm unsurların, enerji, yükseltilmiş zemin, yangın söndürme, soğutma, enerji, güvenlik ve ortam izleme çözümleri bu modüler yapılara entegre olmuş şekilde hizmet vermektedir. Yapı sonlandığında bu veri merkezleri ihtiyaç olacak yeni sahalarda kullanıma hazır olup ciddi bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Sabit yapılarda ise, kurulacak veri merkezinin doğru konumlandırılması, malzeme ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra fiziki güvenlik için de çok önemli bir konudur.

- Enerji

Veri merkezlerinin enerjisinin yedekli ve sürekli olması verilerin korunması için hayati önem taşır. Veri merkezindeki tüm aktif cihazların ve diğer bileşenlerin tüketmiş olduğu güç hesaplanarak izlenip kayıt altına alınmalıdır. Acil durumlarda ihtiyaç olan enerjiyi kesintisiz bir şekilde verebilmek iyi bir enerji tüketim analizinden sonra mümkün olur.

- Yükseltilmiş Zemin

Veri merkezini oluşturan en önemli ürünlerden birisi yükseltilmiş zemindir. Mevcutta konumlandırılmış tüm Server ve Storage kabinlerinin enerji bağlantıları ve data kabloları, odada kabinler ile bağlantısı olan tüm ürünlerin taşınması ve aktarımı yükseltilmiş zeminin altındaki tavalar üzerinden sağlanacaktır. Kablo çekimleri ve diğer tüm oda tesisatına ulaşım için, ihtiyaç duyulduğu anda müdahale edilebilmeli ve modüler yapıya sahip olmalıdır. Yükseltilmiş zemin odanın içerisinde bulunan tüm kabinlere ve diğer aktif, pasif ürünlere gerektiği zaman değişiklik ve revizelere müsaade edecek şekilde dizayn edilmelidir. Aynı zamanda odadaki aktif cihazların yerden soğutulması için de buna ihtiyaç vardır. Zemin üzerine koyulacak tüm ekipmanların ağırlıkları hesaplanarak bu ağırlığa karşı dayanma gücü yüksek olan profiller ya da tijler tercih edilmelidir. Olası su baskını, yağ sızması ya da zeminde birikebilecek her türlü tehlikeler için yükseltilmiş zemin, cihazları ve verileri korumak için önemli bir konuma sahiptir.

- Yangın Söndürme Sistemi

Veri merkezlerinde ortaya çıkabilecek acil durum senaryolarından birisi de yangındır. Sabit ya da modüler veri merkezlerinde bu sistem olmadan veri güvenliğinden söz edemeyiz. Veri merkezlerine kurulan ürünlerin yangından sonra tekrar kullanımı söz konusu olduğu için yangın söndürme sisteminin içeride bulunan cihazlara ve personellere zarar vermemesi gerekir. Bu sebepten veri merkezlerinde gazlı yangın söndürme sistemleri kullanılır. Yangını söndürmek için içerideki oksijen gazını kesmek ve içeri karbondioksit gazı pompalamak, olası yangını söndürmek için kurulabilecek sistemin temel yapısıdır. Herhangi bir yangın anında, veri merkezini oluşturan tüm bileşenlerin bir yazılım üzerinde birbirine entegre edilmiş olması gerekir. Bu entegrasyon sayesinde gerekli birimlere haber verilir, içeri personel girmesi engellenir, güvenlikli kapılar; içeri girişleri engeller, ortam iklimlendirme üniteleri kapatılır ve dedektörler sayesinde içeri karbondioksit gazı pompalanarak yangın kontrol altına alınır.

- Soğutma

Veri merkezinin soğutulması, kesintiye uğramaması gereken en önemli konulardan birisidir. İçeride bulunan aktif cihazların çıkarmış olduğu ısı miktarı hesaplanarak ortam için en uygun soğutma kapasiteli cihazlar seçilmelidir. Yaşlandırma tekniği kullanılarak soğutma cihazları hem yedeklenebilir hem de daha uzun ömürlü performans ile ortam soğutmaları sağlanabilir. Ortamı ihtiyacı olan ısının üzerinde tutmak, aktif cihazların yanması sonucu maddi zarara ve veri kaybına neden olacaktır. Soğutma sistemi odadaki en ciddi enerji tüketim kalemlerden birisi olacağı için, kullanılan cihazların yüksek enerji tasarrufu sağlayan cihazlar ya da su ile soğutma tercih edilmelidir.

news
- Güvenlik

Veri merkezleri sahip olunan yapının tüm güvenliğinden sorumlu olduğu gibi kendi fiziki yapısının da güvenliğe ihtiyacı vardır. Yetkili personellerin haricinde kimsenin veri merkezine girmemesi gerekir. Veri merkezleri içeride konumlanmış olan cihazların önem sırasına göre asıl cihazlar yedek cihazlar gibi bölümlere ayrılmış olması gerekir. IT personellerinin bölümler arası yetkilendirilmeleri gerekir. Veri merkezi giriş çıkışları sistem üzerinden onay verilmeli ve kontrolü sağlanmalıdır, bu onaylarda yüz tarama sistemi, parmak izi, retina onayı gibi onay süreçleri tercih edilebilir. Acil durum senaryolarında içerdeki personelin tahliyesi için acil çıkış butonu, içerden darbe ile açılan yanmaz kapılar kullanılmalıdır.

- Ortam İzleme

Veri merkezinde bulunan, enerji, yangın söndürme, soğutma, güvenlik gibi ana unsurların bir yazılım platformu üzerinde buluşmasıdır. Veri merkezleri 7/24 kamera sistemi ile izlenip kayıt edilmelidir. Ortam izleme yazılımları, başımıza gelme ihtimali olan olumsuz bir durumu bize önceden bildiren sistemdir. Enerji dalgalanmaları, soğutma cihazlarının arızaya geçmesi sonucu ortam ısınının yükselmesi, herhangi bir cihazdan kaynaklı yangın çıkması, veri merkezini su basması gibi olayları başlamadan müdahale edilebilir kılmak için ortam izleme sistemine ihtiyaç vardır. Acil durumlarda gerekli önlemi almak ya da gereken yerlere bilgi vermek için, ortam izleme sistemini 7/24 takip eden personeller olmalıdır.

© 2021 BOS Telekom Teknoloji A.Ş | Tüm Hakları Saklıdır.